ਮਿਸ਼ਨ

  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

  • ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ

  • ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

  • ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡਣਾ.

  • ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

  • ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

  • ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 29-06-2018
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top